Cauza T-519/10: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2012 — Seikoh Giken/OAPI — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională — Cerere de extindere teritorială a protecției — Marca figurativă SG SEIKOH GIKEN — Marcă comunitară verbală anterioară SEIKO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]