Lieta T-519/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 13. jūnija spriedums — Seikoh Giken /ITSB — Seiko Holdings ( “SG SEIKOH GIKEN” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija — Pieteikums par aizsardzības teritoriālu paplašināšanu — Grafiska preču zīme “SG SEIKOH GIKEN” — Kopienas agrāka vārdiska preču zīme “SEIKO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)