Kohtuasi T-519/10: Üldkohtu 13. juuni 2012 . aasta otsus — Seikoh Giken versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Rahvusvaheline registreerimine — Territoriaalse kaitse laiendamise taotlus — Kujutismärk SG SEIKOH GIKEN — Varasem ühenduse sõnamärk SEIKO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)