Întrebare scrisă E-9844/10 Giommaria Uggias (ALDE) adresată Comisiei. Impozitarea ilegală a finanțărilor de la Fondul social european