Asia C-113/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Ragusa (Italia) on esittänyt 7.3.2011 — Rikosoikeudenkäynti Mohamed Ali Cherniä vastaan