Дело C-113/11: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Ragusa (Италия) на 7 март 2011 г. — Наказателно производство срещу Mohamed Ali Cherni