Azzjoni mressqa fit- 22 ta' Diċembru 2010 mill-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA kontra n-Norveġja (Każ E-18/10)