Întrebare scrisă E-003215/11 Bendt Bendtsen (PPE) adresată Comisiei. Piața internă de energie electrică și gaze