Cauza T-154/10: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2012 — Franța/Comisia ( „Ajutoare de stat — Pretins ajutor pus în aplicare de Franța sub forma unei garanții implicite nelimitate constituite în favoarea La Poste care rezultă din statutul de instituție publică al acesteia — Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună — Acțiune în anulare — Interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Sarcina probei privind existența unui ajutor de stat — Avantaj” )