Cauza C-48/09 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 14 septembrie 2010 — Lego Juris A/S/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Mega Brands Inc. [Recurs — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Marcă comunitară — Capacitatea formei unui produs de a fi înregistrată ca marcă — Înregistrarea unui semn tridimensional constituit din fața superioară și din două laturi ale unei cărămizi Lego — Anularea înregistrării menționate la cererea unei întreprinderi care comercializează cărămizi de joc având aceeași formă și aceleași dimensiuni — Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din regulamentul menționat — Semn constituit exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic]