Întrebare scrisă E-000004/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Restructurarea Băncii Agricole din Grecia