Întrebare scrisă E-6260/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Întârzieri din partea Spaniei în elaborarea şi aprobarea planurilor de gestionare a bazinului hidrografic în temeiul Directivei 2000/60/CE din 23 octombrie 2000