Întrebare scrisă E-2580/10 adresată de William (The Earl of) Dartmouth (EFD) Comisiei. Impactul propunerii de directivă privind AFIA