Întrebare scrisă E-003199/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) adresată Comisiei. Măsuri de promovare a solidarității între generații în rândul tinerilor europeni