Întrebare scrisă E-007994/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Norme privind extracția gazului de șist