Întrebare scrisă E-001383/11 Nick Griffin (NI) adresată Comisiei. Migrația către Europa