Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 17 martie 2021.