Întrebare scrisă E-012528/11 Kay Swinburne (ECR) adresată Comisiei. Programul de autentificare a cipurilor