Întrebare scrisă E-6707/10 Andreas Mölzer (NI) adresată Comisiei. Rambursarea ajutoarelor acordate în timpul crizei financiare