Regulamentul (UE) nr. 1048/2011 al Consiliului din 20 octombrie 2011 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)