Întrebare scrisă E-6591/09 adresată de Michèle Rivasi (Verts/ALE) şi Catherine Greze (Verts/ALE) Comisiei. Sprijin financiar pentru proiectul privind protecţia împotriva radiaţiilor a copiilor din Belarus, expuşi contaminării radioactive în urma exploziei de la Cernobîl