Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 295/2012 al Comisiei din 3 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității Text cu relevanță pentru SEE