Concluziile avocatului general Tesauro prezentate la data de12 octombrie 1989.