Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6487 – Mitsui/Sanyo/Musco/Navyug Special Steel) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE