Regulamentul (CE) nr . 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)