Concluziile avocatului general Tesauro prezentate la data de15 decembrie 1988.