Cauza T-574/12: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2012 — PAN Europe și Stichting Natuur en Milieu/Comisia