2011/519/UE: Decizia Comisiei din 29 iunie 2011 privind măsura SA.27106 (C 13/09 – ex N 614/08) pe care Franța preconizează să o pună în practică în favoarea sectorului portuar [notificată cu numărul C(2011) 4391] Text cu relevanță pentru SEE