Întrebare scrisă E-9639/10 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Progresul Chinei în economia europeană