Întrebare scrisă E-006112/12 Lambert van Nistelrooij (PPE), Joachim Zeller (PPE), Iosif Matula (PPE) şi Jan Olbrycht (PPE) adresată Consiliului. Aspecte transversale ale negocierilor purtate cu Parlamentul în legătură cu CFM și cu regulamentele privind fondurile structurale