Cauza T-639/11: Ordonanța Tribunalului din 28 septembrie 2012 — Heads!/OAPI (HEADS) ( „Marcă comunitară — Refuz de înregistrare — Retragerea cererii de înregistrare — Nepronunțare asupra fondului” )