Slutakt - B. GEMENSAM FÖRKLARING AV OLIKA NUVARANDE MEDLEMSSTATER - Gemensam förklaring av Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Österrike om fri rörlighet för arbetstagare: Kroatien