Záverečný akt - B. SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE VIACERÝCH SÚČASNÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV - Spoločné vyhlásenie Spolkovej republiky Nemecko a Rakúskej republiky o voľnom pohybe pracovníkov: Chorvátsko