Act final - B. DECLARAȚIA COMUNĂ A ANUMITOR STATE MEMBRE ACTUALE - Declarația comună a Republicii Federale Germania și a Republicii Austria privind libera circulație a lucrătorilor: Croația