Slutakt - B. FÆLLES ERKLÆRING FRA FORSKELLIGE NUVÆRENDE MEDLEMSSTATER - Fælles erklæring fra Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig om arbejdskraftens frie bevægelighed: Kroatien