Decizie de închidere a procedurii oficiale de investigare după retragerea notificării de către statul membru – Ajutor de stat – Ungaria (Articolele 107-109 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) – Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (2) din TFUE – retragerea notificării – Ajutor de stat SA.27913 [C 31/09 (ex N 113/09)] – Proiect mare de investiții – Ungaria – Ajutor pentru Audi Hungaria Motor Kft. Text cu relevanță pentru SEE