Cauza C-305/09: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 5 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Italiană (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Ajutoare de stat — Stimulente fiscale în favoarea unor întreprinderi care participă la târguri în străinătate — Recuperare)