Întrebare scrisă E-010017/11 Paul Murphy (GUE/NGL) adresată Comisiei. Finanțarea programului Europa pentru cetățeni începând cu anul 2007