Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/269 оd 26. veljače 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 468/2010 o popisu EU-a plovila koja se bave nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom (Dio B – Plovila navedena u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 1005/2008)