Decizia Comisiei din 15 decembrie 2004 de înființare a unei agenții executive, denumită Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică pentru gestionarea activității comunitare în domeniul sănătății publice – în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (2004/858/CE)