Întrebare scrisă E-006913/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) adresată Comisiei. Anunţ cu privire la scoaterea din funcţiune a legăturii feroviare Porto-Vigo