Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice - ANEXA IV Lista menționată la articolul 16 din Actul de aderare: alte dispoziții permanente - 4. PESCUIT