Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind punerea în aplicare a acordurilor încheiate de către UE în urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 și de modificare și completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun