Cauza T-366/11: Hotărârea Tribunalului din 9 octombrie 2012 — Bial-Portela/OAPI — Isdin (ZEBEXIR) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ZEBEXIR — Marcă comunitară verbală anterioară ZEBINIX — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]