Sprawa T-366/11: Wyrok Sądu z dnia 9 października 2012 r. — Bial — Portela przeciwko OHIM — Isdin (ZEBEXIR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ZEBEXIR — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy ZEBINIX — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009)