T-366/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 9-i ítélete — Bial-Portela kontra OHIM — Isdin (ZEBEXIR) (Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A ZEBEXIR közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ZEBINIX közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)