Sag T-366/11: Rettens dom af 9. oktober 2012 — Bial-Portela mod KHIM — Isdin (ZEBEXIR) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ZEBEXIR — det ældre EF-ordmærke ZEBINIX — relative registreringshindringer — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)