Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos mikroelektronikos ir nanoelektronikos komponentų ir sistemų plėtros strategija“ (COM(2013) 298 final)