Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 424/2011 al Comisiei din 29 aprilie 2011 de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11