Директива на Комисията от 9 април 1986 година относно установяване на метода за изчисляване на енергийната стойност на комбинирани храни за домашни птици$